<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d18310621\x26blogName\x3dI+am+the+it+girl\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/\x26vt\x3d5257471162236029623', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I am the it girl

 

Blogg dagsins - ekki neitt bara

Jú sæl,

ég nenni ekki að blogga... en ákvað að tilkynna það að miðinn góði er seldur. Svo ef einhvern langar að skoða nokkrar myndir úr dóminíska þá bendi ég á bloggið hennar móður minnar

Svo að lokum þá er hér 2 ljósmyndir síðan í gær.. Var að læra nýja tækni sko..Höf Hrafnhildur
Dags þriðjudagur, janúar 29, 2008
Klukkan 17:10
Skoðanir:
 
 

Blogg dagsins - flugmiði til köben?

Jú góðan daginn..

Vantar þig flugmiða til kaupmannahafnar 28.febrúar og heim aftur 2.mars? Er með einn svoleiðis til sölu fyrir 16.000kr (með sköttum). Ef þú hefur áhuga, láttu mig vita ;)

Höf Hrafnhildur
Dags miðvikudagur, janúar 16, 2008
Klukkan 18:50
Skoðanir:
 
 
 
free html hit counters
Dicks Sporting Goods Store
web statistic