<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d18310621\x26blogName\x3dI+am+the+it+girl\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/\x26vt\x3d5257471162236029623', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I am the it girl

 

Blogg dagsins - hvað gera danir þá?

Já, nú er svo komið að mig er farið að vanta (bráðnauðsynlegalangarí) nýtt úr! Úrið sem ég á er Baby-G BG-801 sem ég keypti fyrir einum 4 árum síðan. Það er svonaeða réttara sagt þá var það svona.. svörtu stafirnir eru löngu afmáðir og reyklitaða plastið er orðið brúngult! Ekkert sérlega flott...

En allavega, þar sem ég er nú tækninörd þá langar mig alveg hrikalega mikið í eitthvað flott og tæknilegt úr! Ég var búin að finna eitt svaka flott, Polar AXN500, það er með hitamæli, hæðarmæli, hraðamæli, púlsmæli og ég veit ekki hvað og hvað. Kostar litlar 30þús krónur og er svonaVirkar voða pent og sætt, en neinei þetta úr krefst þess að maður æfi lyftingar a.m.k. þrisvar í viku, svo stórt og þungt er það!!

Jú, ég skoðaði nú nánar og einu úrin sem standast kröfur tækninördsins eru fyrir karlmenn! mér finnst það ekki sanngjarnt! T.d. þá er þetta voða flott en ekki er það nú lítið og pent!Jæja, ætli ég verði ekki að sætta mig við eitthvað kellingaúr sem gerir ekkert annað en að sýna tímann! Jahérna

Aðrar fréttir helstar eru þær að ég hjólaði 9 km í gær, dó næstum eftir fyrstu 3 (sem nb voru 90% niður brekku), hélt ég væri dáin næstu 2 þar á eftir en svo var ég komin í stuð eftir það ;)

Svo er ég að fara til Danaveldis á föstudagsmorgun og óska þess heitast að krónan styrkist um mörg prósent á morgun svo ég geti nú verslað ódýrt í H&M á föstudag ;)

Höf Hrafnhildur
Dags miðvikudagur, maí 14, 2008
Klukkan 18:32
Skoðanir:
 
 
 
free html hit counters
Dicks Sporting Goods Store
web statistic