<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d18310621\x26blogName\x3dI+am+the+it+girl\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/\x26vt\x3d5257471162236029623', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I am the it girl

 

Blogg dagsins - helstu fréttir

Jú góðan daginn

Það er nákvæmlega tvennt að frétta.

nr. 1: Ég er ekki á leiðinni til Danmerkur í skóla... Það voru víst 22 betri en ég þannig að mér var útskúfað.. En það er nú allt í góðu lagi því þá fer ég bara í líffræði í HÍ (þ.e. ef mér verður hleypt inn, er víst ekki alveg með allar forkröfur..) nú og ef það gengur ekki þá hef ég alltaf geislafræðina sem vara...

nr. 2: Það er búinn að bætast við nýr fjölskyldumeðlimur og þetta er gaurinn, sætur? og ú, eruð þið með einhverjar nafnahugmyndir?

Höf Hrafnhildur
Dags fimmtudagur, júní 12, 2008
Klukkan 09:21
Skoðanir:
 
 
 
free html hit counters
Dicks Sporting Goods Store
web statistic