<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d18310621\x26blogName\x3dI+am+the+it+girl\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/\x26vt\x3d5257471162236029623', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I am the it girl

 

Blogg dagsins - nokkrar myndir

 

for this post

 
Anonymous Nafnlaus Says:

Þú stendur þig vel. Hver einasta barnalandsmóðir gæti verið hreykin af svona myndaseríu ;)

 
 
Anonymous Nafnlaus Says:

Ég vildi bara segja þér að ég sá myndina þína af íþróttaháskólanum í Arhus á visi.is og ég meira segja þekkti myndina þrátt fyrir að það séu ár og dagar síðan ég skoðaði hana hjá þér :)

Vona að þú hafir vitað af því að þeir voru að nota myndina þína.

 
 
Anonymous Nafnlaus Says:

Sá að þeir eru búnir að skipta um mynd á fréttinni.

 

Hvað segir þú?

 
 
free html hit counters
Dicks Sporting Goods Store
web statistic