<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d18310621\x26blogName\x3dI+am+the+it+girl\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://longlovelust.blogspot.com/\x26vt\x3d5257471162236029623', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I am the it girl

 

Blogg dagsins - ekki fyrir viðkvæma

Hér er eitt stk myndband af honum Skugga. Nú er skuggi orðinn 4 mánaða og heldur að hann sé fullorðinn.

Þeir sem eru viðkvæmir eða hneikslast auðveldlega eru vinsamlegast beðnir að ýta EKKI á play ;)

 

for this post

 
Anonymous Nafnlaus Says:

Jahérna hvað kisi þinn er dónalegur... spurning um að fara að finna handa honum kærustu? Eða allavega kisudúkku í staðinn fyrir músadúkku :)

 
 
Anonymous Nafnlaus Says:

ahahahahah horny little bastard... :)

 
 
Anonymous Nafnlaus Says:

Hahahahahaha!!!!! Pabbi varð hundsvekktur þegar hann sá að Skuggi á stærri mús en Bjartur ;P

 

Hvað segir þú?

 
 
free html hit counters
Dicks Sporting Goods Store
web statistic